عناصر اصلی

 

v      نیروی انسانی

v      ابزار و امکانات

v      قوانین و مقررات

v      روش انجام کار

v      سرمایه

v      بودجه و ...

 

 نمونه برنامه کاربردی

v      استفاده از یک خط مشی منطقی در جستجو برای بهترین مسیر تا فعالیت

v      اصلاح مراحل فروش و بازاریابی

v      شناسایی مسیر بحرانی و اولویت بندی

 

 مدیریت پروژه

v      تحقیق و خلاقیت در به سرانجام رساندن مراحل فروش

v      لیستی از سوالاتی که با آن مواجه است را تهیه و جوابی معقولانه برای آنها یافتن

v      بازبینی و اصلاح مسولیت

v      تصمیمات شدنی و امکان پذیر

 

 نکات مهم در برنامه ریزی

v      تاریخ و ساعت رفت و برگشت

v      مقصد و موضوع مسیرهای مشخص شده

 

طراحی سایت در تبریز

تماس با مشاورین موسسه

Mobile number of پشتیبانی موسسه 09903808502
نماد طرح ساماندهی وزارت ارشاد
logo-samandehi